Prezent pod choinkę

Zapra­sza­my na “Pre­zent pod cho­in­kę”. Spe­cjal­ny świą­tecz­ny epi­zod “Stre­fy mro­ku” w któ­rym Żar­łok, Rafał i Jacek opo­wie­dzą o sen­ty­men­tal­nej podróży

Czytaj dalej

Filmy Zimowe cz. 10

Wra­ca­ją kul­to­we fil­my zimo­we, nar­ty, sery i inne (cze­skie) baje­ry: Czar­ne swię­ta (1974)    http://www.imdb.com/title/tt0071222/ A Chri­st­mas Sto­ry (1983) http://www.imdb.com/title/tt0085334 Black

Czytaj dalej