Worek kości

Dwa lata temu Man­do i Sick zapo­cząt­ko­wa­li cykl pod­ca­stów, w któ­rych pla­nu­ją omó­wić wszyst­kie ekra­ni­za­cje Kin­ga w reży­se­rii Mic­ka Gar­ri­sa. Tro­chę cza­su minę­ło od pre­mie­ry pierw­sze­go odcin­ka z tej serii, ale pano­wie powra­ca­ją w glo­rii i chwa­le aby zmie­szać z bło­tem mini-serial „Worek kości”. To wła­śnie takie pod­ca­sty są dobit­nym dowo­dem na to, że nasza dzia­łal­ność to misja. Bo jak ina­czej nazwać sytu­ację, w któ­rej poświę­ca­my kil­ka­na­ście godzin życia aby­ście Wy nie zmar­no­wa­li tych cen­nych 240 minut na pro­duk­cję Gar­ri­sa? Zain­try­go­wa­ni? To posłu­chaj­cie cóż tak bar­dzo się nie udało.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:47:18

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.