Wiadomości z Martwej Strefy – 065 – 09. 2016

W dwie­ście czter­dzie­stym dzie­wią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z wrze­śnia 2016 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:

0:00:00 – 0:01:19 – Wstęp
0:01:20 – 0:28:20 – Blok książkowo-komiksowy
Mrocz­na Wie­ża: Czło­wiek w czer­ni, Try­lo­gia detek­ty­wa Hod­ge­sa (okład­ka, wizu­ali­za­cja książ­ki), Hearts in Suspen­sion, Ste­phen King na Naro­do­wym Festi­wa­lu Książ­ki (wystą­pie­nie na otwar­ciu, wywiad #1, wywiad #2), Char­lie Puf-Pufkolo­ro­wan­ka Loc­ke & Key: Cie­nie terroru

0:29:07 – 0:46:22 – Blok filmowy
Cre­ep­show 2, Mrocz­na Wie­ża: Mapa Mejis,
0:47:05 – 0:54:56 Wstaw­ka Jerry’ego
0:55:11 – 1:02:20 Wstaw­ka Szymasa
1:07:23 – 1:27:05 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Żarłoka
Pod­su­mo­wa­nie pod­ca­sto­we sierp­nia: 31 pod­ca­stów (1043 minuty)
Man­do (16 pod­ca­stów), Jer­ry (9 pod­ca­stów), Szy­mas (8 pod­ca­stów), Sku­ra 65 podcasty)
1:27:06 – 1:33:40 Żar­ło­ko­we pod­su­mo­wa­nia Szymasa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poniżej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.