Wiadomości z Martwej Strefy – 052 – 08. 2015

W dwie­ście ósmym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z sierp­nia 2015 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 04:19 – Wstęp


04:20 – 10:09 – Blok książkowo-komiksowy

Mrocz­na Wie­ża V: Wil­ki z Cal­la (okład­ka, szkic i gra­fi­ka), The Dark Tower: The Lady of Sha­dows (okład­ka zeszy­tu #3, stro­ny z zeszy­tu #1: 01 | 02 | 03 | 04)


10:33 – 12:19 Wstaw­ka Szymasa
14:26 – 15:30 Pio­sen­ka pro­mo (tyl­ko dla dorosłych)


10:10 – 24:59 – Blok filmowy

Haven (pro­mo sezo­nu 5B)


19:37 – 24:49 Wstaw­ka Jerry’ego


25:00 – 43:55 – Ciekawostki

Stro­na inter­ne­to­wa spek­ta­klu Mise­ry, Pudeł­ko do figur­ki Cre­ep­show od Shrun­ken Head Stu­dios, Hor­ror Block (stro­na Hor­ror Block, moje gadże­ty: zdję­cie Gra­dy Twins z auto­gra­fa­mi, cer­ty­fi­kat auten­tycz­no­ści, pod­kład­ki pod drin­ki, Zawar­tość Hor­ror Block: 01 | 02, unbo­xing video w wyko­na­niu innych osób: Welco­me Gift Pack August 2015Hor­ror Block August 2015)


31:44 – 43:55 Hor­ror Block i Welco­me Gift Block (unbo­xing i omówienie)


44:00 – 53:35 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Skury

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.