Wiadomości z Martwej Strefy – 047 – 03. 2015

W sto osiem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z mar­ca 2015 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:30 – Wstęp


01:37 – 18:53 – Blok książkowo-komiksowy

Ucie­ki­nier, Pokło­sie (frag­men­ty audio), Gra Geral­da, Prze­bu­dze­nie (seria Duże Lite­ry, Audio­bo­ok), Dok­tor Sen (zapo­wiedź audio­bo­oka), Zna­le­zio­ne nie kra­dzio­ne (okład­ka mięk­ka, okład­ka twar­da),Joy­land, The Dark Tower: House of Cards #4


18:53 – 25:29 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie lutego


25:30 – 36:46 – Blok filmowo-ciekawostkowy

Opo­wia­da­nie Jaku­ba Ćwie­ka z ilu­stra­cja­mi Dar­ka Kocur­ka, Pyr­kon 2015


36:47 – 40:33 Wstaw­ka Szymasa


42:39 – 43:58 Zapo­wiedź kolej­ne­go odcinka

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.