Wiadomości z Martwej Strefy – 045 – 01. 2015

W sto osiem­dzie­sią­tym pierw­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z stycz­nia 2015 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:25 – Wstęp


01:26 – 15:55 – Blok książkowy

Bla­ze (okład­ka, pro­jek­ty okła­dek), Fin­ders Keepers (okład­ka ame­ry­kań­ska), Mia­stecz­ko Salem (okład­ka, ilu­stra­cje: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06), kon­kurs z słu­cho­wi­skiem Lśnie­nie, Pokło­sie (okład­ka,recen­zja)


16:59 – 21:12 – Blok komiksowy

House of Cards #2, Loc­ke & Key tom 2. Łami­głów­ki, Intro to Alien Invasion


21:13 – 25:45 – Blok filmowo-ciekawostkowy

Spek­takl Lśnię (infor­ma­cje i zdję­cia, pla­kat, tra­iler)


25:50 – 31:20 Wstaw­ka Szymasa


32:03 – 36:50 Wstaw­ka Sku­ry #1


37:00 – 40:27 Wstaw­ka Sku­ry #2


40:28 – 43:11 Zapo­wiedź kolej­ne­go odcinka

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.