Wiadomości z Martwej Strefy – 037 – 05. 2014

W sto pięć­dzie­sią­tym pierw­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z maja 2014 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:22 – Wstęp


01:23 – 16:09 – Blok książkowy

Pan Mer­ce­des (frag­ment: PL | US audio, sto­isko Alba­tro­sa na Tar­gach książ­ki, tra­iler: 01 | 02, seria bry­tyj­skich fil­mi­ków: Dan­ny Tor­ran­ce, Car­rie Whi­te, Pen­ny­wi­se, Andy Dufre­sne, Annie Wil­kes, Pan Mer­ce­des), Życie i twór­czość Ste­phe­na Kin­ga,


16:10 – 20:49 – Blok komiksowy

The Dark Tower. The Pri­so­ner #1, Wra­ith #1 Direc­to­r’s Cut,


20:50 – 27:00 – Blok filmowy

Car­rie (DVD, blu-ray), Lament para­no­ika (wyda­rze­nie)


27:01 – 29:40 Ciekawostki

Figur­ka Kin­ga z Simpsonów


Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.