Wiadomości z Martwej Strefy – 034 – 02. 2014

W sto czter­dzie­stym dru­gim odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z lute­go 2014 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:20 – Wstęp


01:21 – 20:28 – Blok książkowy

Czte­ry pory roku (okład­ka osta­tecz­na – na dzień 06.03.2014, wer­sja dru­ga, wer­sja pierw­sza), Dolo­res Cla­ibor­ne (twar­da, mięk­ka), Stal­ker (okład­ka, pio­sen­ka), Bad Lit­tle Kid (okład­ka fran­cu­ska, okład­ka nie­miec­ka), Car­rie edy­cja na 40-lecie książ­ki (okład­ka, ilu­stra­cje: 01 | 02 | 03 | 04), Pan Mer­ce­des (ani­mo­wa­na wer­sja angiel­skiej okład­ki).


20:51 – 35:15 – Blok filmowy

Komór­ka (zdję­cia z pla­nu: 01 | 02 | 03 | 04 | Sta­cy Keach, Isa­bel­le Fuhr­man), John Cus­sack o Dok­to­rze Sen, Ludzie Godzi­ny Dzie­sią­tej (Jay Baru­che­la), Pod kopu­łą sezon 2 (Eddie Cahill, Kar­la Cro­me, Gra­ce Vic­to­ria Cox), Mon­sters (okład­ka DVD), Rogi (pla­kat).


35:34 – 39:58 Ciekawostki

Tin House #59 Memo­ry (okład­ka), Rodzi­na Tor­ren­ce­’ów ze sztu­ki teatral­nej Lśnie­nie,
Kul­tu­ral­na Audy­cja Zkury


39:59 – 40:12 – Zakończenie


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.