Wiadomości z Martwej Strefy – 033 – 01. 2014

W sto trzy­dzie­stym dzie­wią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som ze stycz­nia 2014 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 04:50 – Wstęp


04:51 – 29:06 – Blok książkowy

Bastion (twar­da, Zom­bie Survi­val, Flu), To (twar­da, 17 szram), Bez­sen­ność (twar­da), Rose Mad­der (mięk­ka, twar­da), Noc­na zmia­na (mięk­ka, twar­da), Łow­ca snów (mięk­ka, twar­da), Cujo (pierw­sza wer­sja: mięk­ka, twar­da; dru­ga wer­sja: mięk­ka, twar­da), gale­ria gra­fik okład­ko­wych Vin­cen­ta Chon­ga,


29:29 – 34:52 – Blok filmowy


35:11 – 37:27 Ciekawostki


37:28 – 38:13 – Zakończenie


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.