Wiadomości z Martwej Strefy – 022 – 02. 2013

W sto czwar­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z lute­go 2013 r.

Przy­dat­ne linki:


- Nowa seria Alba­tro­sa (4 po pół­no­cy, Marze­nia i kosz­ma­ry, Ucie­ki­nier, )
– Worek kości (zdję­cia)
– Wyda­nie limi­to­wa­ne „Doctor Sle­ep” (Gift Edi­tion, Limi­ted Edi­tion, Let­te­red Edi­tion, tape­ty)
– Ilu­stra­cje z „Doctor Sle­ep” (01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11)
– Under the Dome (teaser, akto­rzy: Hinds, Lefe­vre, Vogel, Nor­ris, King na pla­nie)
– Pokój 237 (tra­iler)
– Wri­ters (tra­iler)
– Lament para­no­ika (pla­ka­ty: 01 | 02, fan­pa­ge)
– Figur­ki Car­rie (zdję­cia: 01 | 02 | 03)
– Esej „Guns” (frag­ment)
Pyr­kon 2013


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.