Wiadomości z Martwej Strefy – 015 – 07. 2012

W sie­dem­dzie­sią­tym trze­cim odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z lip­ca 2012 r.

Przy­dat­ne linki:


- A Face in the Crown (okład­ka)
– Ste­phen King Tri­via Book (okład­ka)
– Doctor Sle­ep (holen­der­ska okład­ka)
– The Dark Tower. The Gun­slin­ger: The Man in Black #5 (okład­ka)
– Joe Hill The Cape 1969 #4 (okład­ka)
– Joe Hill i Gabriel Rodri­gu­ez na SDCC (video)
– Car­rie (Sue Snell)
– Ludzie Godzi­ny Dzie­sią­tej  (Rachel Nichols, Justin Long)
– Mak­sy­mal­ne przy­spie­sze­nie  (DVD)
– Smę­tarz zwie­rząt  (Blu-Ray)
– Cre­ep­show: Figur­ka Fluf­fy  (zdję­cia: 01 | 02)
– Polcon 2012  (stro­na inter­ne­to­wa)


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.