Wiadomości z Martwej Strefy – 014 – 06. 2012

W sześć­dzie­sią­tym ósmym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som zczerw­ca 2012 r.

Przy­dat­ne linki:


- Car­rie (zdję­cia: Car­rie Whi­te, gar­de­ro­ba)
– Luna­ty­cy (blu-ray)
– W cie­niu mistrza (okład­ka)
– Joe Hill NOS4A2 (okład­ka)
– The Dark Tower. The Gun­slin­ger: The Man in Black #4 (okład­ka)
– Road Rage HC (okład­ka, wstę­py: Joe Hil­la, Ste­phe­na Kin­ga)
– Joe Hill The Cape 1969 #3 (okład­ki: 01 | 02)
– Joe Hill Loc­ke & Key. Ome­ga  (okład­ka)
– Gabriel Rodri­gu­ez dla Raya Brad­bu­ry­’e­go  (Back Home…)


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.