Wiadomości z Martwej Strefy – 012 – 04. 2012

W pięć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som zkwiet­nia 2012 r.

Przy­dat­ne linki:


- Wiatr przez dziur­kę od klu­cza (stro­na z mozai­ką)
– Wil­liam Gol­ding – Wład­ca much (okład­ka)
– The Dark Tower. The Gun­slin­ger: The Man in Black #2 (okład­ka)
– Road Rage #3 (ilu­stra­cje: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07)
– Car­rie (Julian­ne Moore)
– You Can’t Kill Ste­phen King (wywiad: 01 | 02 | repor­taż z festi­wa­lu)
– Last Rung on the Lad­der (pla­kat)
– Ghost Bro­thers of Dar­kland Coun­ty (tra­iler)
– Car­rie: The Musi­cal (video)
– Joe Hill The Cape 1969 (okład­ki: 01 | 02)
– Throt­tle (ebo­ok)
– Skel­ton Crew Stu­dio (Angel Key, Ani­mal Key)


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.