Wiadomości z Martwej Strefy – 007 – 11. 2011

Audy­cja pod­su­mo­wu­ją­ca wyda­rze­nia i new­sy z listo­pa­da 2011:
Książ­ki: Dal­las ’63, Mrocz­na Wie­ża, Pró­szyń­ski (box), Despe­ra­cja, Regu­la­to­rzy, Czar­na Bezgw… (ebo­ok), Zom­bies! Zombies!Zombies!, Bach­man, Dr. Sle­ep, NOS4A2 (Joe Hill) | Komik­sy: Mrocz­na Wie­ża 3: Zdra­da, Ame­ry­kań­ski Wam­pir 2, The Way Sta­tion, The Stand | Fil­my:Worek kości, Cmę­tarz zwie­żąt. Pod kopu­łą, Rose Mad­der | Cie­ka­wost­ki:Figur­ki Cre­ep­show, Kalendarz2012

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.