Wiadomości z Martwej Strefy – 003 – 07. 2011

Audy­cja pod­su­mo­wu­ją­ca wyda­rze­nia i new­sy z lip­ca 2011:

Odci­nek w poło­wie poświę­co­ny ekra­ni­za­cji „Mrocz­nej Wie­ży” – jej kasa­cja i opis całej histo­rii prób sfil­mo­wa­nia. Książ­ki: „Mile 81″, „Wiatr przez dziur­kę od klu­cza”, „King of Ban­gor”, „15 blizn”. Komik­sy: „Mrocz­na Wie­ża”, „Bastion”, „Orbit”. Nagro­dy i nomi­na­cje dla Kin­ga i Hil­la. Fil­my i seria­le: „Worek kości”, „Bastion”, „Przy­stań”, „The Wal­king Dead”, „Loc­ke & Key”.

Roland Descha­in – Pamiętamy [*]

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.