The Cape / The Cape 1969

„The Cape” to komiks opar­ty na opo­wia­da­niu Joe Hil­la „Pele­ry­na”, a następ­nie roz­bu­do­wu­ją­cy jego histo­rię o kon­ty­nu­ację i pre­qu­el.  „The Cape” prze­pro­wa­dzi cię przez ogro­dze­nie dzie­cię­cej nie­win­no­ści, a następ­nie ude­rzy two­ją twa­rzą w cegla­ny mur. Odkryj swo­ją mrocz­ną stro­nę w histo­rii napi­sa­nej przez Joe Hil­la i Jaso­na Cia­ra­me­ila z ilu­stra­cja­mi wyko­na­ny­mi przez Zacha Howar­da i Nel­so­na Daniela.

Audy­cja zawie­ra spo­ile­ry z opo­wia­da­nia Joe Hil­la „Pele­ry­na”!

Komik­sy z serii The Cape


The Cape (one-shot)

The Cape (mini-seria)

The Cape 1969 (mini-seria)


 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.