Stukostrachy

Coś dzia­ło się w idyl­licz­nym mia­stecz­ku Haven. Coś, co obda­rzy­ło każ­de­go męż­czy­znę, kobie­tę i dziec­ko w mie­ście nie­zna­ną zwy­kłym śmier­tel­ni­kom mocą. Coś, co zmie­ni­ło mia­stecz­ko w pułap­kę dla wszyst­kich obcych. Coś, co pocho­dzi­ło z tajem­ni­cze­go meta­lo­we­go obiek­tu, zagrze­ba­ne­go od tysiąc­le­ci w zie­mi, o któ­ry potknę­ła się Bob­bi. Bob­bi i inni poczci­wi miesz­kań­cy mia­stecz­ka nie zaprze­da­li duszy pie­kłu, aby korzy­stać z dia­bel­skich uciech. Nastą­pi­ło raczej dia­bo­licz­ne opętanie.

pro­mo odcinka

W dzi­siej­szym odcin­ku Man­do dys­ku­tu­je ze Sku­rą – auto­rem kana­łu Żar­łok TV – na temat powie­ści „Stu­ko­stra­chy”. Gościn­nie w audy­cji poja­wia się też Szy­mas  – autor Nawie­dzo­ne­go pod­ca­stu na blo­gu Nekro­po­li­tan.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.