Stephen King w filmach cz. 2

W sto szó­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję temat wystę­pów Ste­phe­na Kin­ga na wiel­kim i szkla­nym ekra­nie. Tym razem oma­wiam fil­my, któ­rych nie nakrę­co­no na pod­sta­wie jego pomy­słów, ale takie w któ­rych King poja­wia się gościn­nie. Jest to dru­ga część więk­sze­go omó­wie­nia, któ­re­go począ­tek mogli­ście prze­słu­chać w poprzed­nim odcinku.

Lista oma­wia­nych występów:


 

1981 | Ryce­rze na motorach
2000 | Simp­so­no­wie (12x03)
2000 | Fra­sier (8x08)
2005 | Miło­sna zagrywka
2007 | Kro­ni­ki żywych trupów
2010 | Syno­wie Anar­chii (3x03)

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.