Sklepik z pytaniami cz. 01

Nowa nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy. W pierw­szym odcin­ku wybra­łem 4 pyta­nia od foru­mo­wi­czow GothamCafe.pl. Skąd wzię­ła się ksyw­ka Man­do? Od jakiej książ­ki roz­pocz­nę przy­go­dę mojej cór­ki? Dla­cze­go nie zro­bię zesta­wie­nia kin­go­wych opo­wia­dań? I co sądzę o przej­ściu na for­mę audio­wi­zu­al­ną? Odpo­wie­dzi na te wszyst­kie zagad­ki znaj­dzie­cie w Skle­pi­ku z pyta­nia­mi. Dziś wiel­kie otwarcie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.