Sklepik z pytaniami #25: Na żywo z majówki

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy powra­ca z kolej­ną rocz­ni­co­wą odsło­ną. Dzi­siaj zapra­szam Was na odci­nek wyjąt­ko­wy. Po raz trze­ci w histo­rii tej audy­cji nie jest to mój mono­log, a po raz dru­gi roz­ma­wia­my w aż trzy­oso­bo­wym skła­dzie. Do tego nie w wir­tu­al­nym stu­diu a w ple­ne­rze, pod­czas tego­rocz­nej kin­go­wej majów­ki. Na ław­ce za domem usie­dli: Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Marek „Rychu” Wyszyń­ski oraz Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski by w obszer­nej dys­ku­sji odpo­wie­dzieć na wszyst­kie wasze tego­rocz­ne pyta­nia. Zapra­sza­my do odsłuchu.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.