Seria Oni czasami wracają – część 1

Dzie­sięć lat temu Man­do nagrał zbior­czy pod­cast o całej serii fil­mów „Oni cza­sa­mi wra­ca­ją”. Jed­nak tak jak kosz­ma­ry cza­sa­mi wra­ca­ją, tak i tema­tom pod­ca­stów się to zda­rza. Nie wra­ca­ją jakoś bar­dzo czę­sto, ale… cza­sa­mi wra­ca­ją. W 525. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, do wir­tu­al­ne­go stu­dia powró­ci­li trzej wskrze­sze­ni pod­ca­ste­rzy w skła­dzie Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski, aby roz­po­cząć rytu­ał omó­wie­nia kolej­nej fil­mo­wej serii Ste­phe­na Kin­ga. W dzi­siej­szej audy­cji usły­szy­cie roz­mo­wę o fil­mie otwie­ra­ją­cym tę try­lo­gię, pro­duk­cji tele­wi­zyj­nej z 1991 roku pt. „Oni cza­sa­mi wra­ca­ją”. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.