Richard Bachman

Uro­dził się w latach 40. XX wie­ku. Po ukoń­cze­niu szko­ły wstą­pił do Stra­ży Przy­brzeż­nej i Mary­nar­ki Han­dlo­wej. Osiadł w New Hamp­shi­re, poślu­bił Clau­dię Inez. Miał jed­no dziec­ko, któ­re w wie­ku 6 lat uto­pi­ło się w stud­ni. Noca­mi (z powo­du bez­sen­no­ści) pisał powie­ści. W latach 1977–1984 napi­sał i wydał pięć ksią­żek. W roku 1982 został pod­da­ny ope­ra­cji mózgu, w wyni­ku któ­rej usu­nię­to mu nowo­twór. W 1985 Bach­man zmarł nagle na rzad­ką odmia­nę schizonomii.


1977 – Rage

1979 – Wiel­ki marsz (The Long Walk)

1981 – Ostat­ni bastion Bar­ta Dawe­sa (Roadwork)

1982 – Ucie­ki­nier (The Run­ning Man)

1984 – Chud­szy (Thin­ner)

1996 – Regu­la­to­rzy (The Regulators)

2007 – Bla­ze (Bla­ze)


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.