Później

Nad­szedł wycze­ki­wa­ny przez wie­lu dzień pre­mie­ry pierw­szej, tego­rocz­nej książ­ki Ste­phe­na Kin­ga, czy­li „Póź­niej”. Z tej oka­zji w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Seba­stian „Burial” Kubań­czyk z ser­wi­su Kingowiec.pl oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz aby tytuł ten dla Was omó­wić. W czę­ści bez spo­ile­rów nasza eki­pa opo­wie o pol­skim i ame­ry­kań­skim wyda­niu, spe­cy­fi­ce powie­ści, jej przy­na­leż­no­ści gatun­ko­wej oraz zachę­ci Was do się­gnię­cia po ten tytuł. Póź­niej zaś zapro­si­my tych, któ­rzy „Póź­niej” już czy­ta­li, albo po pro­stu nie boją się spo­ile­rów na szcze­gó­ło­wą roz­mo­wę o kil­ku ele­men­tach książ­ki. Pole­ca­my się Waszej uwadze.

0:38:50 – Stre­fa spoilerowa!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.