Podsumowanie roku 2020

W 403. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przed mikro­fo­nem usie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­ski (StephenKing.pl) oraz Seba­stian „Burial” Kubań­czyk (Kingowiec.pl) aby na chłod­no pod­su­mo­wać wszyst­kie waż­ne kin­go­we wyda­rze­nia mają­ce miej­sce w zeszłym roku.

  • 0:01:50 – książ­ka „Jest krew…” (osob­ny pod­cast)
  • 0:03:53 – opo­wia­da­nia „Fifth Step” i „On Sli­de Inn Road”
  • 0:11:14 – komiks „Śpią­ce królewny”
  • 0:16:21 – wysyp audio­bo­oków: „Jest krew…”, „Car­rie”, Buick 8″, „Histo­ria Lisey”, „Despe­ra­cja”, „Tali­zman”, „Czar­ny Dom”
  • 0:18:32 – fil­my i seria­le: „Out­si­der” (pierw­sze wra­że­niaosob­ny pod­cast), „Dzie­ci kuku­ry­dzy”, „A Cre­ep­show Ani­ma­ted Spe­cial” (osob­ny pod­cast), „Bastion” (pierw­sze wra­że­nia), pol­skie wyda­nia na nośnikach
  • 0:41:30 – wyda­rze­nia róż­ne: dru­gi sezon seria­lu „Eli Roth: Histo­ria hor­ro­ru” (osob­ny pod­cast), anto­lo­gia „W cie­niu Ban­gor” (osob­ne pod­ca­sty: 010203), film doku­men­tal­ny „Ste­phen King: Zło koniecz­ne” (osob­ny pod­cast), wysyp figurek
  • 0:51:42 – Joe Hill: seria­le „NOS4A2” (osob­ny pod­cast) i „Loc­ke & Key” (pierw­sze wra­że­niaosob­ny pod­cast), komik­sy „Dying is Easy” i „Hill House Comics” (pierw­sze wra­że­niatom 1), książ­ka „Gaz do dechy” (osob­ne pod­ca­sty: 010203)
  • 1:01:01 – naj­lep­sze i naj­gor­sze w 2020
  • 1:07:30 – pod­su­mo­wa­nie roku i Radia SK
  • 1:11:20 – kin­go­we pro­gno­zy na rok 2021

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.