Pierwsze wrażenia – Historia Lisey

Przed tygo­dniem spo­tka­li­śmy się aby poroz­ma­wiać o książ­ce „Histo­rii Lisey”, dziś wra­ca­my do tema­tu w ramach pierw­szych wra­żeń z seria­lu wypro­du­ko­wa­ne­go przez Apple TV+. Czy dwu­od­cin­ko­wa pre­mie­ra oka­za­ła się dobrym pomy­słem? Jak Ste­phen King radzi sobie z kolej­nym podej­ściem do sce­no­pi­sar­stwa? Na ile kupi­ła nas obra­na przez twór­ców kon­wen­cja audio­wi­zu­al­na? I w koń­cu, dla kogo jest ten serial i czy war­to po nie­go się­gnąć? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stach opo­wie­dzą dziś Man­do i Jerry.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.