Outsider

Nowa powieść Ste­phe­na Kin­ga w naszych rękach to oczy­wi­ście tak­że nowy pod­cast dla Was. Tym razem doszło do epic­kie­go cros­so­ve­ra, w któ­rym spo­tka­li się Radio SK, Kin­go­wiec, Kar­pio­wy pod­cast i Kon­glo­me­rat. Czy „Out­si­der” zasłu­gu­je na taką aten­cję? Jak wypa­da kolej­ny wyskok Kin­ga w kie­run­ku kry­mi­na­łu połą­czo­ne­go z hor­ro­rem? Czy Ste­phen pora­dził sobie z wykre­owa­niem cie­ka­wej i dobrze zapla­no­wa­nej zagad­ki? Jak „Out­si­der” spraw­dza się jako hor­ror i dla­cze­go budzi sko­ja­rze­nia z seria­lem „Z archi­wum X”? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!

Sta­ra­my się nie spo­ile­ro­wać, ale spe­cy­ficz­na kon­struk­cja książ­ki nie pozwa­la by ogra­ni­czyć się tyl­ko do wstęp­ne­go zary­su fabu­ły. Stre­fa sil­nie spo­ile­ro­wa roz­po­czy­na się w 35:35.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.