Nowa Fantastyka: 75. urodziny Króla horroru

Dzi­siaj Ste­phen King świę­tu­je 75. uro­dzi­ny. Z tej oka­zji „Nowa Fan­ta­sty­ka” zaser­wo­wa­ła tema­tycz­ny numer, któ­ry w dużej czę­ści sku­pia się na tzw. Kró­lu hor­ro­ru. Z tej oka­zji też Radio SK ser­wu­je Wam dzi­siaj dodat­ko­wy odci­nek pod­ca­stu, w któ­rym Man­do przy­glą­da się kin­go­wej czę­ści wrze­śnio­we­go nume­ru pisma. Przed Wami czte­ry arty­ku­ły i z zało­że­nia dzie­się­cio­mi­nu­to­we omó­wie­nie. Zapraszamy.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.