Mroczna połowa

W tym tygo­dniu mie­li­śmy mówić o „Czar­nym tele­fo­nie”, ale pod­cast musi chwi­lę pole­ża­ko­wać. Nie zosta­wi­my was jed­nak z pusty­mi odtwa­rza­cza­mi i wyta­czy­my cięż­kie dzia­ła. W 504. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nym stu­diu spo­tka­li się: Mrocz­na jed­na trze­cia Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Mrocz­ne trzy w okre­sie Rafał „Sick­Ba­stard” Siciń­ski i Mrocz­ne trzy­dzie­ści trzy pro­cent Marek „Rychu” Wyszyń­ski. A poroz­ma­wia­my dzi­siaj o fil­mie Geo­r­ge­’a A. Rome­ro… „Ciem­na stro­na”. Zapra­sza­my!

Jeśli podo­ba wam się to co robię to może­cie mnie wes­przeć na: patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.