Miasteczko Salem

W pro­win­cjo­nal­nym ame­ry­kań­skim mia­stecz­ku zaczy­na­ją dziać się rze­czy nie­po­ję­te i prze­ra­ża­ją­ce. Zni­ka­ją bądź umie­ra­ją w dziw­nych oko­licz­no­ściach dzie­ci i doro­śli, jed­na śmierć pocią­ga za sobą dru­gą. Czyż­by Salem było nawie­dzo­ne przez złe moce? Kil­ku śmiał­ków, któ­rym prze­wo­dzi mały chło­piec, wyda­je im peł­ną deter­mi­na­cji walkę.

W sto pięć­dzie­sią­tym ósmym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­ca duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz – autor blo­ga Jer­ry­’s Tales.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.