Jazda na kuli

W 2005 roku, na 3. zjeź­dzie fanów Kin­ga i hor­ro­ru, pozna­li się Man­do i Sick. Pierw­szym fil­mem, jaki razem wte­dy obej­rze­li, była nowa pro­duk­cja Mic­ka Gar­ri­sa – „Jaz­da na kuli”. Pięt­na­ście lat póź­niej, pod­czas 30. zjaz­du fanów Kin­ga i hor­ro­ru, posta­no­wi­li o nim poroz­ma­wiać i tym samym prze­ła­ma­li sche­mat oma­wia­nia kolej­nych pro­duk­cji duetu Ste­phen King i Mick Gar­ris z dwu­let­ni­mi prze­rwa­mi. Zapra­sza­my na pod­cast nagra­ny w polo­wych warun­kach, ale mimo to rze­tel­nie oma­wia­ją­cy ekra­ni­za­cję opo­wia­da­nia, któ­rym 20 lat temu King pró­bo­wał zmie­nić regu­ły wydaw­ni­czej gry. Czy tym razem powrót po latach do Gar­ri­sa był dla nas uda­ny? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.