Escape Room COŚ

W trzy­sta dzie­więt­na­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK ponow­nie spo­ty­ka­ją się Hubert Span­dow­ski (StephenKing.pl) i Seba­stian Kubań­czyk (Kingowiec.pl). Dzi­siej­sza dys­ku­sja jest przy­staw­ką przed wiel­kim omó­wie­niem dru­gie­go roz­dzia­łu fil­mo­we­go „To”, któ­re usły­szy­cie za kil­ka dni. Jest to też kolej­na audy­cja nagra­na na żywo pod­czas spo­tka­nia fanów. Pokój „Coś” w poznań­skim Esca­pe Room Black Box rekla­mo­wa­ny jest jako atrak­cja inspi­ro­wa­na książ­ką Ste­phe­na Kin­ga, a ile Kin­ga fak­tycz­nie w nim znaj­dzie­my i jak dużo hor­ro­ru dostar­cza ta przy­go­da, dowie­cie się z dzi­siej­szej, pozba­wio­nej spo­ile­rów audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.