Dziewiętnaście

19 czerw­ca 1999 r. błę­kit­na fur­go­net­ka Dodge kie­ro­wa­na przez Bry­ana Smi­tha z Fry­ebur­ga zje­cha­ła z dro­gi numer 5 w North Lovell w Oxford Coun­ty w zachod­nim Maine. Smith, któ­re­go roz­ko­ja­rzył jego rot­twa­iler – Bul­let – zje­chał na pobo­cze i ude­rzył w Kin­ga, wyrzu­ca­jąc go ponad przed­nią szy­bą do rowu…
19. odci­nek pod­ca­stu Radio SK trak­tu­je o licz­bie 19 oraz wpły­wie licz­by na twór­czość Kin­ga i życia fanów.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.