Cztery pory roku

W sie­dem­dzie­sią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK po trzy­mie­sięcz­nej prze­rwie powra­ca Grze­gorz „dampf” Labu­da, któ­ry wraz z Huber­tem Span­dow­skim oma­wia zbiór „Czte­ry pory roku”, zawie­ra­ją­cy czte­ry opo­wia­da­nia i mini-powie­ści Ste­phe­na Kinga:

1. Wio­sna nadziei – Ska­za­ni na Shawshank
2. Lato zepsu­cia – Zdol­ny uczeń
3. Jesień nie­win­no­ści – Ciało
4. Zimo­wa opo­wieść – Meto­da oddychania

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.