Creepshow. Zeszyt 5: Thirst Trap/Husk

Pią­ta odsło­na odno­wio­ne­go po 40 latach komik­so­we­go „Cre­ep­show” za nami. Tra­dy­cyj­nie dostar­czy­ła nam ona dwie nie­za­leż­ne opo­wie­ści („Thirst Trap” i „Husk”). W wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK ponow­nie spo­tka­li­śmy się w skła­dzie Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Michał „Jer­ry” Rako­wicz i Seba­stian „Burial” Kubań­czyk, aby poroz­ma­wiać o fina­ło­wym zeszy­cie tej serii. Zapra­sza­my na szcze­gó­ło­we omó­wie­nie obu histo­rii, któ­re ser­wu­ją nam kolej­ni twór­cy oraz pod­su­mo­wa­nie całej pierw­szej serii komik­so­we­go odno­wio­ne­go „Cre­ep­show”. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.