Creepshow. Odcinek 6: Skincrawlers/By the Silver Water of Lake Champlain

W 334. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Hubert „Man­do” Span­dow­ski z ser­wi­su StephenKing.pl, Seba­stian „Burial” Kubań­czyk, autor stro­ny Kingowiec.pl, oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz z Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go zapra­sza­ją na omó­wie­nie szó­ste­go odcin­ka odświe­żo­ne­go „Cre­ep­show” oraz pod­su­mo­wa­nie pierw­sze­go sezo­nu tej pro­duk­cji. Jak spodo­bał się nam pul­po­wy i pełen czar­ne­go humo­ru seg­ment „Skin­craw­lers”? Komu z naszej eki­py Tom Savi­ni „zro­bił” dzie­ciń­stwo? Jakie oba­wy mie­li­śmy wzglę­dem adap­ta­cji „By the Silver Water of Lake Cham­pla­in” Joe Hil­la? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. A w ramach pod­su­mo­wa­nia, oce­ni­my dla Was całość, wybie­rze­my naj­gor­sze i naj­lep­sze seg­men­ty i poroz­ma­wia­my nad kon­struk­cją sezo­nu. Dużo dobra na finał!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.