Creepshow. Odcinek 12: Pipe Screams/Within the Walls of Madness

Przed­ostat­ni odci­nek dru­gie­go sezo­nu „Cre­ep­show” to jed­no­cze­śnie ostat­ni epi­zod skła­da­ją­cy się z dwóch seg­men­tów. Nasza sta­ła eki­pa, w skła­dzie Man­do, Burial z Kingowiec.pl oraz Jer­ry, bie­rze dziś zatem na tapet opo­wie­ści „Pipe Scre­ams” oraz „Within the Walls of Mad­ness”. Jak bar­dzo spodo­bał się nam pierw­szy seg­ment? Czy zasko­czył nas wygląd i pomysł na potwo­ry w obu histo­riach? Dla­cze­go już nigdy nie spoj­rzy­my tak samo na odpływ wan­ny? Jak bar­dzo poróż­nił nas dru­gi seg­ment? Czy nawią­za­nia do mito­lo­gii Love­cra­fta oka­za­ły się cie­ka­wym i dobrze zre­ali­zo­wa­nym pomy­słem? I w koń­cu jak wypa­dły Bar­ba­ra Cramp­ton oraz Deni­se Cros­by w swo­jej rolach? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.