Blaze

Mają­cy ponad dwa metry i ważą­cy sto trzy­dzie­ści kilo­gra­mów Clay Bla­is­dell to kawał dra­nia, ale do cza­su pozna­nia Geo­r­ge­’a Rac­kleya dopusz­czał się tyl­ko drob­nych prze­stępstw. Geo­r­ge wpro­wa­dził go w set­ki oszustw i jeden wiel­ki plan: porwa­nie dziec­ka boga­tych rodzi­ców. Gerald­so­wie są obrzy­dli­wie boga­ci więc ostat­nia gałąz­ka rodzin­ne­go drze­wa może być war­ta milio­ny. Jest tyl­ko jeden pro­blem: zanim docho­dzi do wymia­ny, mózg gru­py ginie. Choć czy na pewno?

pro­mo odcinka

W dzie­więć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Sku­ra i Man­do zapra­sza­ją na dwu­głos doty­czą­cy ostat­niej powie­ści Richar­da Bach­ma­na „Bla­ze”.

Przy­dat­ne linki:


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.