Bastion

Trzy tygo­dnie po emi­sji ostat­nie­go odcin­ka seria­lu „Bastion” spo­ty­ka­my się wresz­cie w wir­tu­al­nym stu­diu by omó­wić tę pro­duk­cję. Cały czas nie­zna­ne są pol­skie losy tego tytu­łu, mimo to zde­cy­do­wa­li­śmy się na bar­dziej szcze­gó­ło­wą i raczej spo­ile­ro­wą roz­mo­wę. Spo­tka­li­śmy się też w zupeł­nie innym gro­nie niż przy gru­dnio­wych pierw­szych wra­że­niach z seria­lu. Z eki­py wypadł Jer­ry, a przed mikro­fo­na­mi zasie­dli: Hubert „Man­do” Span­dow­ski (StephenKing.pl), Seba­stian „Burial” Kubań­czyk (Kingowiec.pl) oraz Marek „Rychu” Wyszyń­ski. Czy dobra seria­lo­wa pas­sa, któ­rą w ostat­nich latach miał Ste­phen King zosta­ła pod­trzy­ma­na? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.