17 podniebnych koszmarów. Specjalista od turbulencji/Jesteście wolni

Man­do i Jer­ry ponow­nie spo­ty­ka­ją się w Radiu SK, aby pody­sku­to­wać o opo­wia­da­niu. A kon­kret­nie o dwóch opo­wia­da­niach ze zbio­ru „17 pod­nieb­nych kosz­ma­rów” wyda­ne­go pre­mie­ro­wo w Sta­nach jesie­nią minio­ne­go roku. Wydaw­nic­two Pró­szyń­ski i Sk‑a, czu­jąc jakim mar­ke­tin­go­wym lepem na czy­tel­ni­ków jest nazwi­sko Kin­ga na okład­ce, posta­no­wi­ło spro­wa­dzić i do nas tę cie­ka­wie zapo­wia­da­ją­cą się anto­lo­gię tema­tycz­ną. O samym zbio­rze moż­na już było posłu­chać w Wia­do­mo­ściach z Mar­twej Stre­fy, gdzie Man­do nie zosta­wił suchej nit­ki na pol­skiej okład­ce, ale tym razem oprócz pastwie­nia się nad for­mą wyda­nia Pano­wie opo­wia­da­ją, na ile spodo­ba­ły się im tek­sty star­sze­go i młod­sze­go Kin­ga. Któ­ry z nich był „górą” w zesta­wie­niu ojciec vs syn? Czy war­to się­gnąć po ten zbiór już tyl­ko dla tych tek­stów? A może zapo­wia­da się nam coś cie­ka­we­go po cało­ści? Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.