Zniszcz mnie

W trzy­sta dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas wybie­ra­ją się na hor­ro­ro­we­go lar­pa. Pod­pi­su­ją zgo­dy na kon­takt fizycz­ny i sto­so­wa­nie prze­mo­cy, a następ­nie budzą się w poko­ju z tele­wi­zo­rem, któ­ry wyświe­tla „Zniszcz mnie” (2017). Na ile mamy w tym wypad­ku do czy­nie­nia z kla­sycz­nym sla­she­rem? Czy znaj­dzie­my tu fil­mo­wą metę? Na czym pole­ga „zasa­da spo­co­nych jaj”? Ile tre­ści uda­ło się zawrzeć w zale­d­wie 80 minu­tach? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.