Zmierzch

W dwie­ście pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Bogu­sia i Szy­mas zamie­nia­ją się na pół­to­rej godzi­ny w Bel­lę i Edwar­da, by omó­wić dla Was „Zmierzch” Ste­phe­nie Mey­er. Jak oce­nia­my bodaj­że naj­po­pu­lar­niej­szy przy­kład para­nor­mal roman­ce ostat­nich lat? Czy prze­szka­dza­ją nam błysz­czą­ce w słoń­cu wam­pi­ry? Ile razy wzdy­cha­li­śmy w trak­cie tego nagra­nia? W jakich oko­licz­no­ściach po raz pierw­szy zetknę­li­śmy się z sagą? Team Jacob czy Team Edward? Jak Szy­mas wyobra­ża sobie ślub Bel­li? Czy się­gnie­my po kolej­ne tomy? Posłuchajcie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.