Wilkołak nocą

W czte­ry­sta dzie­więć­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas uda­ją się na zie­lo­ną traw­kę, by pody­sku­to­wać o losach słyn­ne­go łow­cy potwo­rów, Jac­ka Rus­se­la. Co wyróż­nia „Wil­ko­ła­ka nocą” (2022) na tle innych pro­duk­cji pod­pię­tych pod czwar­tą fazę MCU? Jakie są komik­so­we począt­ki tytu­ło­we­go potwo­ra? Dla­cze­go film dostęp­ny jest w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych? Czy tra­fia do nas sty­li­za­cja cało­ści na tytuł z „Uni­ver­sal Clas­sic Mon­sters”? Ile tu hor­ro­ru, ile przy­go­dy, ile zaś kome­dii? Czy i komu może­my pole­cić seans „Were­wolf by Night”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.