Wiecznie żywy Wiosną

W sześć­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Elin i Szy­mas oma­wia­ją dla Was dwa skraj­nie róż­ne hor­ro­ry na Walen­tyn­ki. Na pierw­szy ogień idzie lek­ki, kome­dio­wy i mło­dzie­żo­wy Wiecz­nie żywy (2013) z mniej lub bar­dziej żywy­mi tru­pa­mi rein­ter­pre­tu­ją­cy­mi Romea i Julię. Następ­nie zaś prze­no­si­my się  z posta­po­ka­lip­tycz­nych Sta­nów Zjed­no­czo­nych do Włoch, gdzie roz­gry­wa się akcja tajem­ni­cze­go Spring (2014), wino sma­ku­je lepiej, a miłość nie­jed­no ma imię.

UWAGA! Stre­fa Spo­ile­ro­wa 50:15 – 1:07:58

Blog Elin, o któ­rym wspo­mi­na­my w podcaście

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Klaudia Dink

http://gleboka-czerwien.blogspot.com/

Fanka filmowego horroru, w szczególności slasherów i found footage. Swoją pasją stara się dzielić na swoim blogu.