Whispers in the Walls

W osiem­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas sły­szy w ścia­nach szep­ty Misia­ela z blo­ga Misty­cyzm Popkul­tu­ro­wy i dys­ku­tu­je z nimi o komik­sie Whi­spers In The Walls, któ­ry prze­no­si nas do powo­jen­nej Cze­cho­sło­wa­cji, gdzie doj­dzie do wiel­kie­go star­cia pomię­dzy Fun­da­cją Szy­mo­na Szu­braw­ca a armią kró­la wam­pi­rów! Roz­ma­wia­my m.in. o ludz­kich potwo­rach i potwor­nych ludziach oraz o komik­sach jako źró­dle rozrywki.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.