Wąż

W dwie­ście trzy­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas ponow­nie pro­si Katrzy­nę Zawad­kę, by ta opo­wie­dzia­ła mu baj­kę. Tym razem jest to ilu­stro­wa­na baj­ka wło­ska wyda­na przez wydaw­nic­two Cen­tra­la. Co odróż­nia „Węża”od „Głod­ne­go Jasia i żar­łocz­nej Mał­go­si”? Jak wyglą­da baj­ko­wa księż­nicz­ka w wyko­na­niu Zavki? Czy paste­lo­we ilu­stra­cje nada­ją się dla młod­sze­go odbior­cy? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.