Until Dawn

W trzy­sta czter­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas uda­ją się na noc­ną wypra­wę w zasy­pa­ne śnie­giem góry, by wspól­nie powspo­mi­nać wie­czo­ry i noce spę­dzo­ne z „Until Dawn” od Super­mas­si­ve Games. Czy ta wyda­na w 2015 roku gra nadal potra­fi zachwy­cić? Na czym pole­ga zasto­so­wa­ny tu „Efekt Moty­la”? Czy to inte­rak­tyw­ny film, czy anga­żu­ją­cy wal­king sim? Komu z nas uda­ło się zabić lub oca­lić wszyst­kich boha­te­rów w jed­nym przej­ściu? Ile tutaj hor­ro­ru? Jak Szy­mas radził sobie z QTE na PS4? Czy żona Jerry’ego wcią­gnę­ła się w sla­she­ro­wą histo­rię? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.