To my

W dwie­ście trzy­dzie­stym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i jego sobo­wtór Szy­mas omó­wią dla Was naj­now­szy film Jor­da­na Peele­’go, tj. „US” / „To my” (2019). Co cie­ka­we­go ma nam do zaofe­ro­wa­nia hor­ror o dop­pel­gan­ge­rach? Jak w podwój­nych rolach spraw­dza­ją się m.in. Lupi­ta Nyon­g’o, Win­ston Duke czy Eli­sa­beth Moss? Czy „US” podob­nie jak „Get out!” poru­sza pro­ble­ma­ty­kę raso­wą? Jaką rolę peł­ni tutaj ścież­ka dźwię­ko­wa? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.