The Witch

W osiem­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zapro­sił do Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Jer­ry­’e­go, by wspól­nie z nim pody­sku­to­wać o pew­nej baśni z Nowej Anglii, czy­li o fil­mie The Witch z 2015 roku. Roz­ma­wia­my o zachwy­tach kry­ty­ków i maru­dze­niu widow­ni kino­wej, o moż­li­wo­ściach fil­mo­wej ana­li­zy i inter­pre­ta­cji oraz – zaraz po stre­fie spo­ile­ro­wej – o kon­dy­cji współ­cze­sne­go kina grozy.

UWAGA! Stre­fa Spo­ile­ro­wa: 38:09 – 1:02:51
Recen­zja tek­sto­wa u Jerry’ego
Wywiad z Eggersem

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.