The Shivering Truth

W dwie­ście dzie­więt­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia (wkrę­co­ny przez pew­ne­go Micha­ła) Man­do zapra­sza Szy­ma­sa na seans nowe­go seria­lu ani­mo­wa­ne­go emi­to­wa­ne­go w ramach pasma adult swim, tj. „The Shi­ve­ring Truth”. Co cha­rak­te­ry­zu­je tę sur­re­ali­stycz­ną, czar­ną kome­dię stwo­rzo­ną przez Ver­no­na Chat­ma­na? Ile tre­ści zawie­ra jeden dzie­się­cio­mi­nu­to­wy epi­zod? Czy uda­ło nam się zro­zu­mieć, co tak wła­ści­wie obej­rze­li­śmy? Jak bar­dzo twór­cy jadą po ban­dzie? I czy to sza­leń­stwo cze­mu­kol­wiek słu­ży? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.