Terror Train / Terror w pociągu

W czte­ry­sta dwu­dzie­stym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wsia­da­ją do pocią­gu z gru­pą boga­tych stu­den­cia­ków i mor­der­cą. Wpraw­dzie pod­ca­ste­rzy pla­no­wa­li syl­we­stra, ale chy­ba pomy­li­li wago­ny, bo tra­fia­ją na impre­zę hal­lo­we­eno­wą. No nic, naj­waż­niej­sze, że jest krwa­wo i roz­ryw­ko­wo. Kto odpo­wia­da za „Ter­ror tra­in” (2022)? Jak wier­ny jest to rema­ke? Ile roz­ryw­ki ofe­ru­je fanom „Ter­ro­ru w pocią­gu” (1980)? Czy Robyn Alo­mar god­nie zastą­pi­ła Jamie Lee Cur­tis? Jak bar­dzo „tele­wi­zyj­na” jest ta pro­duk­cja ery stre­amin­gu? Kto z nas bar­dziej cze­ka na syl­we­stro­wo-nowo­rocz­ny sequ­el? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.